English

Mae technoleg yn ganolog i bopeth mae pobl ifanc yn ei wneud. O gysylltu â ffrindiau ar y cyfryngau cymdeithasol, i gystadlu gyda chwaraewyr gemau eraill o bob cwr o’r byd ar wahanol blatfformau gemau aml-chwaraewr. Mae’n hawdd i rieni a gofalwyr gael eu llethu wrth geisio deall yr ymgysylltu hwn â thechnoleg ddigidol, ac mae sefydlu ffiniau yn gallu bod yn anodd.

Cynlluniwyd a chrëwyd y prosiect ‘Bydd Wybodus’ yn benodol ar gyfer rhieni a gofalwyr, i roi’r wybodaeth allweddol sydd ei hangen arnyn nhw i helpu pobl ifanc i ddechrau ar eu teithiau digidol yn ddiogel.

Mae’r casgliad o ganllawiau yn ymdrin â’r hyn ddylai pob rhiant a gofalwr ei wybod am y cyfryngau cymdeithasol a’r apiau gemau mwyaf poblogaidd ymysg plant heddiw.

Mae pob canllaw yn cynnwys trosolwg manwl o’r ap, gan amlinellu’r sgôr oedran a’r derminoleg allweddol ddylai fod yn gyfarwydd i rieni a gofalwyr. Mae’r canllawiau hefyd yn tynnu sylw at beryglon pob ap i bobl ifanc ac yn rhoi cyfarwyddiadau manwl ar sut i roi rheolaethau rhieni a gosodiadau diogelwch ar waith.