Cymraeg

Hwb

Rhybudd pwysig / Important notice

Nid yw’r dull hwn o fewngofnodi ar gael mwyach. Cliciwch Mewngofnodi ar frig y dudalen.

Dylai holl ddefnyddwyr Hwb fewngofnodi drwy https://hwb.llyw.cymru gan ddefnyddio enw defnyddiwr @hwbcymru.net.

Anfonwyd e-byst at ddefnyddwyr o hwb@llyw.cymru gyda gwybodaeth bellach.

Os nad ydych wedi derbyn e-bost neu os oes arnoch angen cymorth pellach, cysylltwch â Desg Gymorth Hwb:

hwb@llyw.cymru / 03000 25 25 25.

This login method is no longer available. Please click Log in at the top of the page.

All Hwb users must now log in via https://hwb.gov.wales using a @hwbcymru.net username.

E-mails have been sent to users from hwb@gov.wales with further information.

If you have not received an e-mail or require further support, please contact the Hwb Service Desk:

hwb@gov.wales / 03000 25 25 25.