English

Mae’r canllawiau yn cynnwys trosolwg manwl o’r ap, gan amlinellu’r sgôr oedran a’r derminoleg allweddol. Maent hefyd yn tynnu sylw at beryglon pob ap i bobl ifanc ac yn rhoi cyfarwyddiadau manwl ar sut i roi rheolaethau rhieni a gosodiadau diogelwch ar waith.

Gall y canllaw hwn hefyd helpu rhieni a gofalwyr i siarad a'u plentyn am fater sensitif.

Os ydych chi, aelod o'r teulu neu ffrind angen help i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol, defnyddio dyfais a/neu gael mynediad i'r rhyngrwyd, gallwch ddod o hyd i gefnogaeth yma.