English
 • O 31 Ionawr 2023, mae canllawiau fframwaith Cwricwlwm i Gymru wedi’u diweddaru. Mae’r newidiadau yn cynnwys:

  • adran ddiwygiedig ar y daith i gyflwyno’r cwricwlwm i adlewyrchu’r ffaith bod y cwricwlwm yn cael ei weithredu erbyn hyn
  • cywiriadau, diffiniadau a hyperddolenni
  • mwy o eglurder drwy fân-newidiadau i’r naratif yn dilyn adborth
  • diweddariadau i sicrhau terminoleg gywir

  Yn ogystal, rydym wedi cynnwys newidiadau i Faes Dyniaethau mewn perthynas â ‘hanes Cymru a’r byd’.

  Caiff canllawiau fframwaith Cwricwlwm i Gymru eu diweddaru ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Deunyddiau ategol ar gyfer y cwricwlwm, asesu a gwerthuso cynnydd dysgwyr

Cymorth ymarferol ynghylch cynllunio cwricwlwm, sicrhau ansawdd a hunanwerthuso

Dechrau arni

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob ymarferydd sydd â diddordeb gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ar y cyd i fynd i'r afael â heriau a chyfleoedd cyffredin.

Rhagor o ganllawiau