English

Hwb

Cwricwlwm i Gymru

Yn sgil Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 rydym yn gweithio ar ddiweddariadau i ganllawiau Cwricwlwm i Gymru i adlewyrchu’r newididadau rydym wedi ymrwymo iddynt yn ystod proses y Bil. Byddwn yn gwneud y newidiadau hyn ym mis Medi 2021.

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob ymarferydd sydd â diddordeb gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ar y cyd i fynd i'r afael â heriau a chyfleoedd cyffredin.

Dechrau arni

Dogfennau

  • Canllawiau Cwricwlwm i Gymru docx 1.27 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Canllawiau Cwricwlwm i Gymru pdf 2.75 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Rhagor o ganllawiau

Beth fydd yn digwydd nesaf

  1. 2020 Ionawr Cwricwlwm a threfniadau asesu newydd wedi’u cwblhau ac ar gael
  2. 2021 Medi Ysgolion i baratoi ar gyfer addysgu eu Cwricwlwm am y tro cyntaf
  3. 2022 Medi Ysgolion i ddefnyddio’r cwricwlwm newydd – Meithrin i Flwyddyn 7
  4. 2023+ Cyflwyno’r cwricwlwm newydd i Flynyddoedd 8 i 11 rhwng 2023 a 2026