English

Mae’r asesiadau’n rhoi adborth ar sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr fel y gall dysgwyr, eu hathrawon a’u rieni/gofalwyr ddeall y cynnydd y maen nhw’n ei wneud ar eu taith ddysgu. Mae gwybodaeth o’r asesiadau yn helpu’r athrawon i gynllunio’r camau nesaf ac yn helpu dysgwyr i wneud cynnydd.

Mae Asesiadau personol darllen a rhifedd yn cael eu gwneud ar-lein gan ddisgyblion yn mlynyddoedd 2 i 9 mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru ac maent yn fanadol. Gellir eu defnyddio ochr yn ochr ag ystod o ddulliau asesu i ategu deall a datblygu sgiliau darllen a rhifedd sy’n orfodol yn y Cwricwlwm i Gymru.