English

Hwb

Asesiadau darllen a rhifedd

Mae asesiadau personol ar-lein yn disodli'r profion cenedlaethol papur presennol ar gyfer dysgwyr ym Mlwyddyn 2 i 9 dros gyfnod o dair blynedd.

2018/19

2019/20

2020/21

Rhifedd (Gweithdrefnol)

Ar-lein

Ar-lein

Ar-lein

Darllen

Papur

Ar-lein

Ar-lein

Rhifedd (Rhesymu)

Papur

Papur

Ar-lein

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr