English

Mae’r blynyddoedd cynnar yn chwarae rôl bwysig yn ystod plentyndod yn ogystal â llunio ein dyfodol. Er mwyn sicrhau bod pob plentyn 0 i 5 oed yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu rhoi lles a datblygiad plant wrth wraidd chwarae, dysgu a gofal plentyndod cynnar yng Nghymru.

Mae’r adran hwn wedi cael ei ddatblygu drwy gyd-awduro gan ymarferwyr, ar gyfer ymarferwyr. Mynegir o safbwynt ymarferwyr, gan dynnu ar arbenigedd ar draws y sector chwarae, dysgu a gofal plentyndod cynnar 0 i 5 oed.