English
 • Dechrau Arni

  Mabwysiadu Hwb yn eich ysgol, rhagofynion, agor cyfrifon a mwy

 • Cyfrifon Hwb

  Yn cynnwys cyfrineiriau, creu cyfrifon, dadactifadu neu ail-actifadu cyfrifon a mwy

 • Proses ddilysu aml-ffactor

  Sut i weithredu proses ddilysu aml-ffactor a mwy

 • Offer Hwb

  Yn cynnwys asesiadau wedi’u personoli, adnoddau, rhestrau chwarae, rhwydweithiau, dosbarthiadau a mwy

 • Microsoft

  Yn cynnwys Office 365, trwyddedu a gosod, Minecraft a mwy

 • Google Workspace for Education

  Yn cynnwys Calendar, Docs, Drive, Forms, Chromebooks a mwy

 • Just2easy

  Adnoddau, apiau a gemau creadigrwydd ar gyfer Mathemateg, Saesneg, Cyfrifiadura a mwy

 • Adobe Creative Cloud Express

  Sut i greu graffeg, straeon gwe a chyflwyniadau fideo

 • Flip

  Platfform trafod ar-lein ar ffurf fideo sy’n helpu athrawon i weld a chlywed gan bob dysgwr yn y dosbarth

 • Gwersi byw

  Yn cynnwys ffrydio byw, fideo-gynadledda, gwersi wedi’u recordio ymlaen llaw a mwy

 • Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Cymru

  Cymuned o addysgwyr a sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant ar-lein ac wyneb yn wyneb. Maent yn anelu at tyfu sgiliau a hyder athrawon wrth ddefnyddio technoleg Apple y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth

 • Asesiadau personol

  Gwybodaeth ar gyfer rhanddeiliaid sydd heb fynediad uniongyrchol at dudalennau gwe yr asesiadau personol

 • Safonau a chanllawiau Digidol Addysg

  Cymorth gydag amgylcheddau digidol ysgol, gan gynnwys diogelwch rhwydwaith a data, cysylltedd band eang, rhwydweithio diwifr a mwy

 • Rheoli dyfeisiau

  Sut mae rheoli gosodiadau dyfeisiau, cyfyngiadau, defnyddio apiau ac estyniadau ar Chrome a Windows

 • Canolfan cymeradwyo

  Sut mae Hwb yn eich helpu i gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys diogelu data, rheolaethau diogelwch a chydymffurfiaeth

Desg Gymorth Hwb

Ffôn: 03000 25 25 25
e-bost: cymorth@hwbcymru.net