English

Hwb

Canolfan Cymorth

Gwybodaeth

Fel mesur diogelwch ychwanegol, o 9 Hydref 2019 mae'n ofynnol i Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb ddefnyddio dilysiad aml-ffactor i gael mynediad i'r Porth Rheoli Defnyddwyr y tu allan i'r ysgol. Gweler y canllawiau  yn ein canolfan gymorth i gael help i sefydlu dilysiad aml-ffactor.

Desg Gymorth Hwb

Ffôn: 03000 25 25 25
e-bost: hwb@llyw.cymru