English

Hwb

Canolfan Cymorth

Gwybodaeth

Fel mesur diogelwch ychwanegol, o 9 Hydref 2019 mae'n ofynnol i Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb ddefnyddio dilysiad aml-ffactor i gael mynediad i'r Porth Rheoli Defnyddwyr y tu allan i'r ysgol. Gweler y canllawiau  yn ein canolfan gymorth i gael help i sefydlu dilysiad aml-ffactor.

 • Dechrau Arni

  Mabwysiadu Hwb yn eich ysgol, rhagofynion, agor cyfrifon a mwy.

 • Rheoli defnyddwyr

  Cymorth gyda’ch cyfrif Hwb, gan gynnwys cyfrineiriau, creu cyfrifon, dadactifadu neu ail-actifadu cyfrifon a mwy.

 • Offer Hwb

  Yn cynnwys asesiadau wedi’u personoli, adnoddau, rhestrau chwarae, rhwydweithiau, dosbarthiadau a mwy.

 • Microsoft

  Yn cynnwys Office 365, trwyddedu a gosod, Minecraft a mwy.

 • Google Workspace for Education

  Cymorth gyda Google Workspace drwy Hwb, gan gynnwys Calendar, Docs, Drive, Forms, Chromebooks a mwy.

 • Just2easy

  Adnoddau, apiau a gemau creadigrwydd ar gyfer Mathemateg, Saesneg, Cyfrifiadura a mwy.

 • Adobe Spark for Education

  Sut mae defnyddio Adobe Spark i greu graffeg, straeon gwe a chyflwyniadau fideo.

 • Flipgrid

  Platfform trafod ar-lein ar ffurf fideo sy’n helpu athrawon i weld a chlywed gan bob dysgwr yn y dosbarth.

 • Gwersi byw

  Yn cynnwys ffrydio byw, fideo-gynadledda, gwersi wedi’u recordio ymlaen llaw a mwy.

 • Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Cymru Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Cymru

  Cymuned o addysgwyr a sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant ar-lein ac wyneb yn wyneb. Maent yn anelu at tyfu sgiliau a hyder athrawon wrth ddefnyddio technoleg Apple y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

 • Asesiadau personol Asesiadau personol

  Gwybodaeth ar gyfer rhanddeiliaid sydd heb fynediad uniongyrchol at dudalennau gwe yr asesiadau personol.

 • Safonau a chanllawiau Digidol Addysg

  Cymorth gydag amgylcheddau digidol ysgol, gan gynnwys diogelwch rhwydwaith a data, cysylltedd band eang, rhwydweithio diwifr a mwy.

 • Rheoli dyfeisiau

  Sut mae rheoli gosodiadau dyfeisiau, cyfyngiadau, defnyddio apiau ac estyniadau ar Chrome a Windows.

 • Canolfan cymeradwyo

  Sut mae Hwb yn eich helpu i gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys diogelu data, rheolaethau diogelwch a chydymffurfiaeth.

Desg Gymorth Hwb

Ffôn: 03000 25 25 25
e-bost: hwb@llyw.cymru