English

Yn ystod 2021, fe wnaeth ymarferwyr a rhanddeiliaid eraill weithio i gyd-lunio'r ychwanegiadau penodol i ganllawiau'r cwricwlwm a nodwyd ym mis Ionawr 2020. Rydym hefyd wedi paratoi Codau drafft yn unol â gofynion Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021.

Gofynnwyd am adborth ar y diweddariadau i’r canllawiau drafft a’r Codau drwy gyfres o ymgynghoriadau fel rhan o'n proses barhaus o ddatblygu ar y cyd. Cafodd yr adborth hwn ei ddefnyddio gan y gweithgorau ymarferwyr i helpu i fireinio'r drafftiau, cyn i ganllawiau Cwricwlwm i Gymru gael eu diweddaru ar-lein. Ceir dolenni i'r dogfennau ymgynghori a'r ffurflenni ymateb isod.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: