English

Hwb

Cwricwlwm drafft i Gymru 2022

Wedi’i lunio gan yr athrawon ar gyfer y plant. Mae’r cyfnod adborth ar Cwricwlwm i Gymru 2022 wedi dod i ben bellach, ac rydym wrthi’n ystyried yr holl ymatebion.

Dechrau arni

Beth fydd yn digwydd nesaf

  • 2019Gorff Cyfnod adborth yn dod i ben
  • 2020Ionawr Cwricwlwm a threfniadau asesu newydd wedi’u cwblhau ac ar gael
  • 2022Medi Ysgolion i ddefnyddio’r cwricwlwm newydd – Meithrin i Flwyddyn 7
  • 2023+ Cyflwyno’r cwricwlwm newydd i Flynyddoedd 8 i 11 rhwng 2023 a 2026

Y stori hyd yma

Dewch i gwrdd â rhai o’n harloeswyr

Lydia Jarvis
Marilyn Lewis
Nia Williams
Jeff Cole
Yvonne Roberts-Ablett
Vic Jobson
Mark Stephens
Kellie Williams
Sonja Barnard
Helen King
Matthew O'Brien
Dafydd Williams
Frederica Cole
Shubnam Aziz
Debbie Bond
Alyson McKay
Sion Tudor Jones
Bethan Moore
Sophie Larkman
Dilys Ellis Jones