English

Hwb

CANLLAWIAU Crynodeb byr o’r newidiadau sydd ar y gweill i addysg yng Nghymru

Mae’r cwriciwlwm draft newydd wedi ei ddatblygu i sicrhau bod yr hyn mae plant a phobl ifanc yn ei ddysgu a’i brofi yn yr ysgol yn eu paratoi nhw’n well ar gyfer eu bywyd yn y dyfodol – eu gyrfa a’r rhan maen nhw’n ei chwarae yn eu cymuned leol.

Dogfennau