English

Hwb

Cadw'n ddigoel ar-lein

Eich hafan ar gyfer y newyddion, y canllawiau, yr adnoddau a’r hyfforddiant diweddaraf ar faterion amrywiol yn ymwneud â diogelwch ar-lein, seibergadernid a diogelu data i’ch helpu chi, eich ysgol a’ch teulu i gadw’n ddiogel a doeth ar-lein.

Pynciau

Yn y sbotolau

Mae gwario arian wrth chwarae gemau yn faes sy'n peri pryder cynyddol, yn enwedig gemau sydd wedi'u hanelu'n benodol at blant a phobl ifanc. Dyma rai awgrymiadau i helpu i gadw gemau'n hwyl, peidiwch â mynd i sefyllfa lle mai gwario yw prif bwrpas y gêm!

Adnoddau a nodweddion