English

Ers 2020, rydym wedi bod yn cynnal 'Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi' i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid am ddatblygiadau dysgu proffesiynol. Cyflwynir y sesiynau 1 awr ryngweithiol gan ymarferwyr ysgolion ar secondiad i Lywodraeth Cymru.

Cynhelir y digwyddiadau’n rithwir ac maent ar gael yn asyncronig, fel fideo neu restr chwarae Hwb.

Gellir cael mynediad i ddigwyddiadau diweddar all-lein yn yr adran adnoddau diweddar, gyda digwyddiadau blaenorol yn yr archif.

Bydd manylion am Fewnwelediadau Polisi newydd yn dilyn yn fuan.

I gael mynediad i'r 'Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi' yn fyw, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar-lein

I gael mynediad i'r digwyddiadau hyn all-lein, edrychwch ar adran adnoddau diweddar neu archif.

"Digwyddiadau llawn gwybodaeth sy'n galluogi staff ysgolion ledled Cymru i gymryd rhan."

"Mor defnyddiol ac ysbrydoledig, wedi'i werthfawrogi'n arbennig yn ystod Covid."

"Rhaglen ddefnyddiol iawn, sy'n rhoi cipolwg ar sut mae ysgolion ledled Cymru yn ymgysylltu â Chwricwlwm 2022."

Dyma'r recordiadau o'r digwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod tymor yr haf 2021. Mae pob un ar ffurf rhestr chwarae Hwb ac yn cynnwys recordiadau fideo ar wahân o bob rhan o'r digwyddiadau, ynghyd â recordiad llawn o'r digwyddiad.

29 Ebrill 2021: mewnwelediad polisi: siarad addysgeg

27 Mai 2021: mewnwelediad polisi: Y Daith Ddysgu Proffesiynol Digidol (TDPD)

1 Gorffennaf 2021: ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu (YSD) ac arweinyddiaeth strategol addysgeg

13 Gorffennaf 2021: cipolwg polisi: Prosiect Ymholiadau Proffesiynol Cenedlaethol

12 Hydref 2021: cipolwg ar bolisi: Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella

11 Tachwedd 2021: mewnwelediad polisi: Diweddariad Dysgu Proffesiynol

11 Tachwedd 2021: mewnwelediad polisi: Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)

9 Rhagfyr 2021: mewnwelediad polisi: Taith Dysgu Proffesiynol Digidol (DPLJ): diweddariad

3 Mawrth 2022: mewnwelediad polisi: dysgu proffesiynol ar amrywiaeth a gwrth-hiliaeth

31 Mawrth 2022: mewnwelediad polisi: diweddariad dysgu proffesiynol

26 Ebrill 2022: mewnwelediad polisi: adnoddau dysgu proffesiynol ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru

14 Mehefin 2022: mewnwelediad polisi: Digital Professional Learning Journey (DPLJ) lansiad swyddogol

7 Gorffennaf 2022: mewnwelediad polisi: ymholi cydweithredol

12 Hydref 2022: Hawl Genedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol

27 Hydref 2022: mewnwelediad polisi: Trafod Addysgeg: themâu mawr y tymor hwn

24 Tachwedd 2022: mewnwelediad polisi: ysgolion bro

29 Mawrth 2023: mewnwelediad polisi: ysgolion bro (ymgysylltu â theuluoedd)

25 Ebrill 2023: mewnwelediad polisi: Adnoddau dysgu proffesiynol newydd ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru


Adnoddau o ddigwyddiadau cynharach.

17 Tachwedd 2020: mewnwelediad polisi: Taith Dysgu Proffesiynol

26 Tachwedd 2020: mewnwelediad polisi: ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu

  • Cyflwyniad: Ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu pptx 13.28 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

08 Rhagfyr 2020: mewnwelediad polisi: addysgeg

  • Cyflwyniad: Archwiliad cenedlaethol o addysgeg pptx 3.19 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

03 Chwefror 2021: mewnwelediad polisi: Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)

04 Mawrth 2021: mewnwelediad polisi: ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu (YSD)

25 Mawrth 2021: mewnwelediad polisi: Y Daith Ddysgu Proffesiynol