English

Hwb

Digwyddiadau mewnwelediad polisi

O dymor yr hydref 2020, rydym yn lansio ‘Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi,’ ffordd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau dysgu proffesiynol cenedlaethol wrth baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Cyflwynir y sesiynau 1 awr ryngweithiol gan ymarferwyr ysgolion ar secondiad i Lywodraeth Cymru. Byddant ar gael yn fyw ac all-lein, felly gellir eu gweld pan fydd yn gyfleus.

  • Trawsgrifiad fideo pdf 184 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Ar gael yn fyw ar y diwrnod neu all-lein.

03/02/21: 2 i 3 y.p. (Dydd Mawrth)

Mewnwelediad Polisi: Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)

Diweddariad ar y prosiect ymholi, cyflwyniadau gan ysgolion/SAU sy'n rhan o'r prosiect, mewnwelediad i ymholiadau parhaus, taith rithwir o’r wefan.

04/03/21: 2 i 3 y.p. (Dydd Iau)    

Mewnwelediad Polisi: Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu (YSD)

Cyfle i ystyried sut mae YSD yn cysylltu ag ymholi a chefnogaeth gyda meysydd i'w datblygu ar ôl cwblhau’r arolwg YSD.

25/03/21 2 i 3 y.p. (Dydd Iau)   

Mewnwelediad Polisi: Taith Dysgu Proffesiynol 2

Trosolwg o’r datblygiadau PLJ diweddaraf gyda mewnbwn gan ysgolion dan sylw a'r cyfle i drafod datblygu adnoddau pellach. Nodwch nad yw’r digwyddiad hwn yn ail adrodd y digwyddiad PLJ yn yr Hydref.

I gael mynediad i'r 'Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi' yn fyw, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar-lein.

I gael mynediad i'r digwyddiadau hyn all-lein, edrychwch ar y llyfrgell recordiadau digidol (noder: Dim cynnwys ar hyn o bryd).

Gwybodaeth cefndirol ar gyfer digwyddiadau sydd i ddod:

17/11/20: Mewnwelediad Polisi: Taith Dysgu Proffesiynol

26/11/20: Mewnwelediad Polisi: Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

  • Cyflwyniad: Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu pptx 13.28 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

08/12/20: Mewnwelediad polisi: Addysgeg

  • Cyflwyniad: Archwiliad cenedlaethol o addysgeg pptx 3.19 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

03/02/21: Mewnwelediad Polisi: Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)