English

Hwb

Digwyddiadau mewnwelediad polisi

O dymor yr hydref 2020, rydym yn lansio ‘Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi,’ ffordd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau dysgu proffesiynol cenedlaethol wrth baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Cyflwynir y sesiynau 1 awr ryngweithiol gan ymarferwyr ysgolion ar secondiad i Lywodraeth Cymru. Byddant ar gael yn fyw ac all-lein, felly gellir eu gweld pan fydd yn gyfleus.

  • Trawsgrifiad fideo pdf 184 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Ar gael yn fyw ar y diwrnod neu all-lein.

17/11/20: 2 i 3 y.p. (Dydd Mawrth)

Mewnwelediad Polisi: Taith Dysgu Proffesiynol

Diweddariad ar ddatblygiadau diweddaraf y Daith Ddysgu Proffesiynol, gan gynnwys taith rithwir, ysgolion yn rhannu eu profiadau a chyfleoedd ar gyfer holi ac ateb.

26/11/20: 2 i 3 y.p. (Dydd Iau)    

Mewnwelediad Polisi: Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

Diweddariad ar arolwg cenedlaethol Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu, gan gynnwys awgrymiadau cyflym i gael mynediad at yr arolwg, mewnbwn gan ysgolion a chymorth dilynol.

08/12/20 2 i 3 y.p. (Dydd Mawrth)    

Mewnwelediad Polisi: Addysgeg

Diweddariad ar y Prosiect Addysgeg genedlaethol, gan gynnwys llywio’r wefan Addysgeg ac awgrymiadau i gyfrannu at sgyrsiau amserol drwy Microsoft Teams.

*Dyddiadau ar gyfer tymor y gwanwyn i ddilyn.*

I gael mynediad i'r 'Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi' yn fyw, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar-lein.

I gael mynediad i'r digwyddiadau hyn all-lein, edrychwch ar y llyfrgell recordiadau digidol (noder: Dim cynnwys ar hyn o bryd).

Gwybodaeth cefndirol ar gyfer digwyddiadau sydd i ddod:

17/11/20: Mewnwelediad Polisi: Taith Dysgu Proffesiynol

26/11/20: Mewnwelediad Polisi: Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

  • Cyflwyniad: Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu pptx 13.28 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath