English

Hwb

Cwricwlwm i Gymru

 • Yn sgil Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 ac yn sgil ymrwymiadau i ddarparu canllawiau ychwanegol ar agweddau penodol o’r cwricwlwm, mae newidiadau wedi’u gwneud i’r Cwricwlwm i Gymru yn y meysydd canlynol:

  • diweddariadau i gyflwyniad y Cwricwlwm i Gymru
  • diweddariadau yn y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn y rhan fwyaf o’r meysydd dysgu a phrofiad (y Meysydd)
  • diweddariadau yn yr egwyddorion cynnydd hollgyffredinol ac yn yr holl Feysydd
  • canllawiau ar gyfer addysg heblaw yn yr ysgol yn yr adran dylunio eich cwricwlwm
  • ychwanegu canllawiau Iaith Arwyddion Prydain at y Maes Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

  Bydd ychwanegiadau a diweddariadau eraill ar ddiwedd 2021 gan gynnwys canllawiau ar asesu, Addysg cydberthynas a rhywioldeb ac ar ddeddfwriaeth.

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob ymarferydd sydd â diddordeb gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ar y cyd i fynd i'r afael â heriau a chyfleoedd cyffredin.

Dechrau arni

Rhagor o ganllawiau

Beth fydd yn digwydd nesaf

 1. 2020 Ionawr Cwricwlwm a threfniadau asesu newydd wedi’u cwblhau ac ar gael
 2. 2021 Medi Ysgolion i baratoi ar gyfer addysgu eu Cwricwlwm am y tro cyntaf
 3. 2022 Medi Ysgolion i ddefnyddio’r cwricwlwm newydd – Meithrin i Flwyddyn 7
 4. 2023+ Cyflwyno’r cwricwlwm newydd i Flynyddoedd 8 i 11 rhwng 2023 a 2026