English

Mae’r asesiadau’n rhoi adborth ar sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr fel y gall dysgwyr, eu hathrawon a’u rieni/gofalwyr ddeall y cynnydd y maen nhw’n ei wneud ar eu taith ddysgu. Mae gwybodaeth o’r asesiadau yn helpu’r athrawon i gynllunio’r camau nesaf ac yn helpu dysgwyr i wneud cynnydd.

Asesiadau ar-lein o sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr yw asesiadau personol. Maent yn cael eu cwblhau gan ddisgyblion yn Mlynyddoedd 2 i 9 mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr