English

Pwrpas Hwb yw cefnogi gweithgareddau addysgu a dysgu yng Nghymru. Mae pob ysgol a gynhelir yng Nghymru bellach wedi derbyn manylion mewngofnodi Hwb ar gyfer staff a dysgwyr; mae gan Hyrwyddwyr Digidol yr Ysgol mynediad i fanylion mewngofnodi Hwb (fel arfer eich Hyrwyddwr Digidol yw'r Cydlynydd TG yr ysgol).

Atebwch y cwestiynau canlynol i weld os ydych yn gymwys ar gyfer cyfrif Hwb.

Ymwadiad: Caiff cyfrifon Hwb eu creu yn llwyr seiliedig ar farn yr Uned Dysgu Digidol, Llywodraeth Cymru.

Rwyf i yn: