English

Os ydych chi’n cael eich cyflogi gan sefydliad AB/prifysgol ac eisiau cael mynediad defnyddiwr cofrestredig i Hwb, cysylltwch â thîm TG eich coleg i gael gwybodaeth am ddolen Cofrestru Untro eich coleg/prifysgol ar gyfer platfform Hwb. Bydd y ddolen hon ar gael i staff ar systemau’ch coleg (er enghraifft, amgylchedd dysgu rhithwir neu’r fewnrwyd). Pan fyddwch yn defnyddio’r ddolen hon i gysylltu â phlatfform Hwb, bydd Hwb yn eich adnabod fel defnyddiwr cofrestredig, ac ni fyddwch angen enw defnyddiwr a chyfrinair ar wahân.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwch hwb@llyw.cymru.