English

Gall athrawon ddod o hyd i fanylion mewngofnodi disgyblion. Nid yw manylion mewngofnodi ar gael i rieni ar y funud.