English

Mae cyfrifon Hwb ar gael i Lywodraethwyr mewn Ysgolion yng Nghymru a ariennir gan y Llywodraeth drwy’n Hyrwyddwr Digidol. Os nad ydych yn gwybod pwy yw’r Hyrwyddwr Digidol yr Ysgol, cysylltwch gyda Phrifathro'r Ysgol.