English

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa  i uwch arweinwyr.

Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol.

Anogir darpar-fyfyrwyr i gysylltu â’r sefydliad trwy dudalen y cwrs isod.

Mae modiwlau fel arfer yn cynnwys:

  • sgiliau ymchwil ac ymholi uwch
  • anghenion dysgu ychwanegol, rhagoriaeth mewn ymarfer
  • cynllunio a gwireddu'r cwricwlwm
  • arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth

Gofynion mynediad

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar statws athro cymwysedig a chael eu cyflogi yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd. Gall ymgeiswyr ddefnyddio hyd at 60 credyd o ddysgu blaenorol cymeradwy tuag at radd Meistr. Cysylltwch â'r adran am fwy o fanylion.

Prifysgol Aberystwyth: Addysg (Cymru) MA X3PG

Prifysgol Bangor (bangor.ac.uk)

Prifysgol Metropolitan Cardydd: cyrsiau (metcaerdydd.ac.uk)

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: addysg (glyndwr.ac.uk)

Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk): Cenedlaethol, MA

Prifysgol De Cymru: MA Education (Wales)

UWTSD: Addysg Genedlaethol (MA) (Cymru)

Fideo: buddsoddi yn eich dyfodol