English

Yn gweithredu fel fframwaith amgylcheddol ar lefel ysgolion ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol.

Mae Cymru wedi buddsoddi yn y model ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu drwy ei berthynas â’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Yn ogystal, mae’r rhanbarthau a sefydliadau haen ganol eraill wedi dechrau ystyried sut i gymhwyso’r model i’w gwaith nhw eu hunain. Ceir sylfaen dystiolaeth sylweddol i gefnogi’r gwaith ar ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu dros amser.

Meddyliwch am fideo gan arbenigwr arweiniol ar wella ysgolion yn trafod pwysigrwydd yr elfen hon yng nghyd-destun y dull gweithredu cenedlaethol ehangach.

Ymchwil

Ystyriwch ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru fel sail i’r elfen hon o’r dull gweithredu cenedlaethol.

Ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu