English

Hwb

Digwyddiadau mewnwelediad polisi

O dymor yr hydref 2020, rydym yn lansio ‘Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi,’ ffordd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau dysgu proffesiynol cenedlaethol wrth baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Cyflwynir y sesiynau 1 awr ryngweithiol gan ymarferwyr ysgolion ar secondiad i Lywodraeth Cymru. Byddant ar gael yn fyw ac all-lein, felly gellir eu gweld pan fydd yn gyfleus.

  • Trawsgrifiad fideo pdf 184 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Ar gael yn fyw ar y diwrnod neu all-lein.

29/04/21: 3.30 i 4.30 y.p. (Dydd Iau)

Mewnwelediad Polisi: Trafod Addysgeg

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi diweddariad ar archwilio addysgeg yn genedlaethol. Bydd cyfle i glywed gan rai o'r ysgolion sydd sy’n cymryd rhan ac i dderbyn amlinelliad o weithgarwch ymgsylltu yn ystod tymor yr haf.  Yn ogystal, darperir trosolwg o sut rydym yn ceisio datblygu ein dealltwriaeth o'r 12 egwyddor addysgeg.

27/05/21: 2 i 3 y.p. (Dydd Iau)    

Mewnwelediad Polisi: Y Daith Ddysgu Proffesiynol Digidol (TDPD)

Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno’r DPLJ a'i gydrannau ar arwain dysgu digidol. Bydd hyn yn cynnwys taith trwy’r gwefan, datblygu technoleg addysgol, adnoddau digidol ac astudiaethau achos. Darperir gwybodaeth hefyd am ddatblygiadau sydd ar y gweill ac adnoddau ategol, gan gynnwys yr arf 360Cymru.

01/07/21 2 i 3 y.p. (Dydd Iau)    

Mewnwelediad Polisi: YSD ac Arweinyddiaeth Strategol Addysgeg

Yn y digwyddiad hwn, cewch wybod am ddull sy'n cael ei ddatblygu i gefnogi ein myfyrdodau ar COVID19 yng nghyd-destun YSD ac addysgeg. Byddwch yn clywed gan ysgolion a chydweithwyr rhanddeiliaid eraill am sut y gall yr offeryn hwn gefnogi deialog a myfyrio wrth i ni feddwl am ein taith tuag at ein Cwricwlwm i Gymru.

I gael mynediad i'r 'Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi' yn fyw, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar-lein.

I gael mynediad i'r digwyddiadau hyn all-lein, edrychwch ar y llyfrgell recordiadau digidol (noder: Dim cynnwys ar hyn o bryd).

Gwybodaeth cefndirol ar gyfer digwyddiadau sydd i ddod:

17/11/20: Mewnwelediad Polisi: Taith Dysgu Proffesiynol

26/11/20: Mewnwelediad polisi: Ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu

  • Cyflwyniad: Ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu pptx 13.28 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

08/12/20: Mewnwelediad polisi: Addysgeg

  • Cyflwyniad: Archwiliad cenedlaethol o addysgeg pptx 3.19 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

03/02/21: Mewnwelediad polisi: Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)

04/03/21 Mewnwelediad polisi: Ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu (YSD)

25/03/21 Mewnwelediad polisi: Y Daith Ddysgu Proffesiynol

29/04/21 Mewnwelediad polisi: Siarad addysgeg

27/05/21:Mewnwelediad Polisi: Y Daith Ddysgu Proffesiynol Digidol (TDPD)