English

Hwb

Ymgynghoriadau ar ganllawiau ychwanegol Cwricwlwm i Gymru

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ymarferwyr a rhanddeiliaid eraill wedi bod yn gweithio i gyd-lunio'r ychwanegiadau penodol i ganllawiau'r cwricwlwm a nodwyd ym mis Ionawr 2020. Rydym hefyd wedi bod yn paratoi Codau drafft yn unol â gofynion Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021.

Rydym yn gwahodd eich adborth ar y drafftiau hyn erbyn 16 Gorffennaf fel rhan o'n proses barhaus o ddatblygu ar y cyd. Bydd eich mewnbwn cael eu defnyddio gan y gweithgorau ymarferwyr i helpu i fireinio'r drafftiau, cyn i ganllawiau Cwricwlwm i Gymru gael eu diweddaru ar-lein yn yr hydref. Ceir dolenni i'r dogfennau ymgynghori a'r ffurflenni ymateb isod.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: