English

Hwb

Asesiadau personol

Ynglŷn â'r asesiadau

  • Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y mae angen iddynt ei wella, a'u camau nesaf.
  • Mae'r asesiadau yn rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol a dosbarthiadau cyfan.
  • Nid oes unrhyw 'cyfnod prawf' ar gyfer asesiadau personol; mae amseru yn ôl disgresiwn yr ysgol.
  • Gall y dysgwyr sefyll yr asesiadau personol naill ai mewn grwpiau bach neu grwpiau mawr, yn dibynnu ar ddewisiadau a chyfleusterau'r ysgol, ac nid oes angen nifer fawr o ddyfeisiau ar ysgolion.
  • Mae'n ofynnol i ddysgwyr sefyll yr asesiad unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio'r asesiad unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.

Er mwyn cael mynediad at yr asesiadau, bydd angen i chi fewngofnodi â Hwb. Ar ôl i chi fewngofnodi, dewiswch yr eicon asesiadau personol ar yr hafan neu o'r ddewislen.

Mae'r fideo hwn yn dangos sut i fewngofnodi â Hwb a chael mynediad at y wefan asesiadau personol.

Dogfennau

Gweminar

Gall ysgolion drefnu sesiwn gweminar ar asesiadau personol, gan gynnwys gweinyddu a gwneud y defnydd gorau o adborth gan ddysgwyr ac adroddiadau.

Help, cymorth ac arweiniad

Mae cymorth ac arweiniad hefyd ar gael ar wefan yr asesiad. Ar ôl cael mynediad at y wefan, cliciwch 'Help' i gael mynediad at fideos, canllaw i ddefnyddwyr ac asesiadau ymgyfarwyddo.

I gael cymorth ar reoli cyfrifon defnyddwyr Hwb yr ysgol, cyfeiriwch at y canllaw hwn. Fel arall, cysylltwch â hwb@gov.wales neu 0300 0252525.

I gael cymorth ar yr asesiadau personol, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Asesiadau ar 029 2026 5099 neu help@personalisedassessments.wales.