English

Hwb

Canolfan Cymeradwyo

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd defnyddwyr Hwb ar draws y gymuned ddysgu yng Nghymru. Mae polisïau diogelu data Hwb ar gael nawr, a bydd rhagor o wybodaeth, cymorth a chyngor ar gael yn fuan.