English

Mae Canolfannau Hyfforddi Rhanbarthol Apple yn gymuned o addysgwyr a sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant ar-lein ac wyneb yn wyneb. Maent yn anelu at tyfu sgiliau a hyder athrawon wrth ddefnyddio technoleg Apple y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Cynlluniwyd Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Cymru yn benodol ar gyfer addysgwyr ledled Cymru. Bydd y gyfres hyfforddi unigryw hon yn darparu nifer o sesiynau hyfforddi byw ac wedi'u recordio a fydd yn archwilio'r ffyrdd y gall technoleg Apple wella a thrawsnewid arferion addysgu a dysgu.

Cymuned Athrawon Apple Cymru

Ymunwch Cymuned Athrawon Apple Cymru I cysylltu gyda Athrawon Apple eraill, clywed am y diweddariadau diweddaraf, rhannu ysbridolaeth a rhannu ymarfer gorau.