English

Hwb

Ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu

Model

Esbonio sut gall ysgolion drawsnewid eu hunain i fod yn 'sefydliadau dysgu'.

Cynnydd

Ers lansio'r model Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu ym mis Tachwedd 2017:

  • mae 40% o ysgolion wedi ymwneud â'r model
  • mae dros 2,000 o ymarferwyr wedi ymateb i'r arolwg.

‘Galluogwyr cynnar’ yw ysgolion sydd:

  • wedi cwblhau’r arolwg
  • eisoes yn datblygu fel sefydliadau sy’n dysgu

Maent yn gweithio gydag ysgolion eraill i’w cefnogi. Mae’r galluogwyr cynnar yn hanfodol o ran hybu'r model ‘sefydliadau sy’n dysgu’ i ysgolion eraill. Mewn cynhadledd ym mis Gorffennaf 2018, rhoddwyd cyflwyniadau i ysgolion gan ysgolion sy’n alluogwyr cynnar ar:

  • arferion gorau
  • sut y defnyddiwyd canlyniadau eu harolwg?

Ym mis Hydref 2018,cyhoeddodd yr OECD adroddiad ar:

  • sut mae ysgolion yn datblygu fel sefydliadau sy’n dysgu
  • meysydd i’w gwella yn y dyfodol i gefnogi cyflwyno’r model ‘sefydliadau sy’n dysgu’.

Camau Nesaf

O dymor yr hydref, byddwn yn ymestyn yr ymagwedd a’r model i bob ysgol gyda chymorth consortia a galluogwyr cynnar. Mae’r diweddaraf am hyn ar flog y cwricwlwm newydd.

Cysylltwch â ni: SLO@llyw.cymru

Arolwg Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu

Mae’r arolwg Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu ar-lein bellach ar gael trwy’r ddolen isod.