English
  • Strategaeth a Gweledigaeth

    Sut rydym yn anelu at sicrhau bod polisi ac ymarfer addysgol yn cael eu llywio gan y dystiolaeth ymchwil orau a'r ymholiad disgybledig a wneir gan weithwyr proffesiynol addysgol.

  • Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol

    Cyfres o seminarau sy'n cynnwys 18 o adroddiadau ymchwil cydweithredol ar effaith pandemig COVID-19 ar grwpiau o ddysgwyr ac agweddau ar ddysgu yng Nghymru.

  • Astudiaethau ymchwil Covid 19

    Chwe phrosiect ymchwil yn archwilio effaith pandemig COVID-19 ar system addysg Cymru.