English

Hwb

Taith Ddysgu Proffesiynol Ddigidol

Mae’r wybodaeth hon yn BETA ac eto i’w chwblhau’n derfynol. Bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.

  • Trosolwg

    Sut i ddechrau gyda’r Daith Ddysgu Proffesiynol Ddigidol.

  • Rolau a chyfrifoldebau allweddol

    Crynodeb o gyfrifoldebau Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol, awdurdodau lleol ac ysgolion.

  • Strwythur

    Y 4 elfen a fydd yn cynorthwyo ysgolion i ddatblygu a gwireddu eu gweledigaeth ar gyfer dysgu digidol.