English

Addysgeg

Mae datblygu dealltwriaeth systemig ddyfnach o addysgeg, yn seiliedig ar arferion effeithiol, adnabyddadwy sy'n bodoli yng Nghymru, yn allweddol er mwyn helpu i wella dysgu ac addysgu a darparu sylfaen gadarn ar gyfer arloesi wrth i ni barhau i ddatblygu a gwireddu Cwricwlwm i Gymru.

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ynghylch y ffordd yr ydym am gydweithio gydag ymarferwyr yng Nghymru er mwyn datblygu ein dealltwriaeth o addysgeg a beth sydd ar gael i’ch cefnogi chi.