English

Hwb

Diogelu data

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd defnyddwyr Hwb ar draws y gymuned ddysgu yng Nghymru.