English

Hwb

Caniatâd Dysgwyr ar gyfer Gwasanaethau Ychwanegol Hwb

Platfform dysgu digidol yw Hwb i gefnogi addysg yng Nghymru. Mae llawer o’i adnoddau ar gael i’r cyhoedd ar wefan Hwb.

Drwy Hwb, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig mynediad ar-lein (ar unrhyw ddyfais) at adnoddau addysgol dwyieithog ac at adnoddau digidol eraill, megis:

  • Microsoft 365 (gan gynnwys Word, Excel ac e-bost Outlook)
  • Google G Suite For Education
  • Encyclopaedia Britannica
  • Just2easy
  • Flipgrid
  • Minecraft: Education Edition
  • a llawer, llawer mwy...

Gyda’i gilydd gelwir y rhain yn Gwasanaethau Ychwanegol Hwb.

Mae’r rhain ar gael i holl athrawon ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Mae gwasanaethau ychwanegol Hwb ar gael i ddysgwyr yn unig lle cafwyd caniatâd ac mae templedi ffurflenni caniatâd ar gael isod i ysgolion eu defnyddio.

Nodwch: Mae asesiadau personol yn agored i bob dysgwr gan nad oes angen caniatâd.

Gwyliwch y fideo isod am ragor o wybodaeth.

Gall ysgolion fewnosod y fideo gan ddefnyddio'r cod canlynol sy'n rhwystro ' fideos cysylltiedig ' YouTube rhag eu dangos ar y diwedd:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EgWR6ghMTl4?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Cyngor i rieni a gofalwyr

Mae ysgol eich plentyn yn rheoli eich caniatâd i wasanaethau ychwanegol Hwb a bydd yn rhoi'r ffurflen ganiatâd angenrheidiol i chi pan fydd yn briodol gwneud hynny.

Adnoddau ar gyfer ysgolion

Darperir y templedi isod i gynorthwyo ysgolion i reoli caniatâd dysgwyr ar gyfer mynediad at wasanaethau ychwanegol Hwb. Gall ysgolion ddewis defnyddio'r ffurflen ganiatâd argraffu neu'r ffurflenni caniatâd ar-lein neu gyfuniad o'r ddau. Mae templedi ffurflenni caniatâd printiedig (ac y gellir eu golygu) ar gael isod. Mae cymorth a chefnogaeth hefyd ar gael i alluogi Hyrwyddwyr Digidol ysgolion i ddiweddaru statws caniatâd dysgwyr ym Mhorthol Rheoli Defnyddwyr Hwb.

Mae templedi ffurflenni caniatâd ar-lein (ac y gellir eu golygu) hefyd ar gael isod. Defnyddiwch y canllaw hwn i osod a defnyddio ffurflenni ar-lein.