English
Gwybodaeth

Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn cael ei weithredu mewn ysgolion a lleoliadau o fis Medi 2022. Bydd y canllawiau hyn ar gyfer cwricwlwm 2008 yn cael eu defnyddio o hyd ar gyfer rhai dysgwyr nes bod bob ysgol a lleoliad yn defnyddio’r Cwricwlwm i Gymru ar gyfer pob ddysgwr yn y flwyddyn academaidd 2026 i 2027.

Fformatau eraill

 • Fframwaith cyfan xlsx 78 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Ar drywydd dysgu pdf 61 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Cyfnod Sylfaen pdf 81 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Cyfnod Allweddol 2 pdf 91 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Cyfnod Allweddol 3 pdf 81 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Cyfnod Allweddol 4 pdf 81 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Offeryn mapio’r cwricwlwm: ysgolion cynradd xlsx 515 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Offeryn mapio’r cwricwlwm: ysgolion uwchradd xlsx 1.02 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Mae’r Adnodd Anghenion Dysgu Proffesiynol wedi’i gynllunio i helpu ymarferwyr i nodi’r meysydd lle y maen nhw eisoes yn teimlo’n hyderus a’r meysydd y maen nhw’n teimlo bod lle iddyn nhw ddatblygu rhagor ynddynt. Fel Pennaeth, bydd gofyn am gael gweld dangosfwrdd eich ysgol yn rhoi golwg clir i chi o’ch anghenion dysgu proffesiynol.

Gwybodaeth

I gael mynediad at hyn rhaid i chi fewngofnodi i Hwb

Gall pob athro ddefnyddio’r adnodd ar Hwb ond er mwyn gweld y crynodeb o’r data ar y dangosfwrdd ar gyfer eu hysgol bydd angen i benaethiaid ddilyn y camau hyn:

Cam 1: Nodi’r aelodau priodol o’r staff sydd angen mynediad at ddangosfwrdd adrodd FfCD yr ysgol.

Cam 2: Rhoi’r wybodaeth ganlynol ar e-bost a’i anfon o’ch cyfeiriad e-bost pennaeth ar hwbmail:

 • Enwau defnyddiwr Hwb y staff a fydd angen mynediad
 • Rhif AdAS yr ysgol, gan gynnwys cod yr awdurdod lleol (ee 671/XXXX)
 • Datganiad gan y pennaeth yn awdurdodi’r defnyddwyr hyn i gael mynediad

Cam 3: Rhaid anfon yr e-bost i support@cdsm.zendesk.com.

 • Siart wal pdf 1.67 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Canllawiau’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol 2018 pdf 294 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Fframwaith Cymhwysedd Digidol atebion i’ch cwestiynau pdf 300 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Cyflwyniad ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol 2018 pptx 924 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Addysg ariannol

  Cyfres o ddeunyddiau addysg ariannol i'w defnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, awdurdodau lleol a/neu gonsortia i ddarparu hyfforddiant o safon i athrawon.

  • Canllawiau
 • Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth

  Set o gynlluniau gwersi ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 2 i 9 er mwyn hwyluso datblygiad eu sgiliau rhesymu rhifiadol.

  • Canllawiau