English

Perthynas ar-lein yw perthynas rhwng pobl sy'n rhyngweithio ar-lein ac efallai mai dim ond trwy'r rhyngrwyd y maen nhw'n adnabod ei gilydd.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

O blatfformau gemau i rwydweithiau cymdeithasol a phlatfformau eraill, mae technoleg ddigidol yn ein galluogi i gadw mewn cysylltiad a datblygu perthynas ag eraill. Fodd bynnag, nid yw pob rhyngweithiad ar-lein yn gadarnhaol.

Gall addysgu’r gwahaniaeth rhwng perthynas iach ac afiach i blant eu helpu i feithrin perthynas gadarnhaol, llawn parch ag eraill ar-lein. Gall hefyd helpu plant a phobl ifanc i adnabod risg, gwneud penderfyniadau ynghylch pwy i ymddiried ynddo a ble i gael cymorth os ydynt yn poeni.


Rhagor o wybodaeth