English

Cadw dysgwyr yn ddiogel

Yn sgil cyhoeddi canllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar ddiogelu ym myd addysg ‘Cadw Dysgwyr yn Ddiogel’, lansiwyd y modiwlau e-ddysgu hyn i helpu ysgolion a lleoliadau addysgol i ddeall eu rolau a’u cyfrifoldebau o ran cadw eu dysgwyr yn ddiogel. Mae Modiwlau 4 a 5 yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar-lein.

Diogelu plant a phobl ifanc

Diogelwch ar-lein

Ymateb i achosion o rannu delweddau noeth 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gwe-rwydo

Bydd y modiwl hyfforddi hwn yn eich helpu i ddeall beth yw gwe-rwydo a sut mae'n gweithio, sut y gallwch adnabod negeseuon e-bost gwe-rwydo, gwahanol dechnegau gwe-rwydo a beth allwch chi ei wneud i amddiffyn eich hun a'ch sefydliad.

Ymarfer Seibergadernid ar gyfer uwch arweinwyr mewn ysgolion

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i gynllunio i ddarparu ymarfer rhithwir trochi i uwch arweinwyr mewn ysgolion er mwyn datblygu eu hymateb i ddigwyddiad seiber. O dan arweiniad yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol o fewn Tarian, bydd yr hyfforddiant rhithwir yn cynnwys cyfres o sefyllfaoedd i gyfranogwyr eu hystyried mewn grwpiau. Yn dilyn pob enghraifft, bydd cyfle i daflu syniadau ynghylch ymateb, yna i rannu’r rhain gyda grŵp ehangach ochr yn ochr â sylwadau o brofiad yr hyfforddwr arweiniol.