English

4. Disgrifiadau dysgu

Mae’r disgrifiadau dysgu yn rhoi canllawiau ar sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd o fewn pob datganiad o’r hyn sy’n bwysig ar eu taith ar hyd y continwwm Dysgu. Dysgu mwy am y disgrifiadau Dysgu.

Mae’r adran cynllunio eich cwricwlwm ar gyfer y Maes hwn yn cynnwys canllawiau ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain.