English
Gwybodaeth

Mae'r Cwricwlwm i Gymru yn cael ei weithredu mewn ysgolion a lleoliadau o fis Medi 2022. Bydd y canllawiau hyn ar gyfer cwricwlwm 2008 yn cael eu defnyddio o hyd ar gyfer rhai dysgwyr nes bod bob ysgol a lleoliad yn defnyddio’r Cwricwlwm i Gymru ar gyfer pob ddysgwr yn y flwyddyn academaidd 2026 i 2027.