English

Mae'r ddofgen yn cefnogi’r broses o weithredu’r fframwaith enghreifftiol ar waith drwy ddarparu negeseuon allweddol ar gyfer cynllunio dysgu ac addysgu.

Dogfennau

Manylion

Mae’r deunyddiau yn cynnwys proffiliau o waith dysgwyr yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, sy’n enghreifftio’r safonau a amlinellir yn y disgrifiadau lefel ac yn dangos sut i ddefnyddio disgrifiadau lefel wrth lunio barn sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad ar ddiwedd y cyfnod allweddol.