English

Hwb

Mewn ysgol tu allan i Gymru

Nid yw athrawon tu allan i Gymru yn gymwys i gael cyfrifon Hwb. Fodd bynnag, ceir degau o filoedd o adnoddau ar Hwb sydd ar gael i bawb am ddim, nid oes angen manylion mewn cofnodi ar gyfer rhain.