English

Creu dosbarth yn Google Classroom

Creu aseiniad yn Google Classroom

Marcio a rhannu adborth yn Google Classroom

Cydweithio yn Google Classroom

Uwchlwytho fideo i Google Drive yn defnyddio dyfais symudol

Rhannu fideo yn Google Classroom

Defnyddio Google Forms i greu cwis

Rhannu Google Form gyda disgybl

Creu Google Site

Nodweddion Google Sites 1

Nodweddion Google Sites 2

Creu tudalennau yn Google Sites

Rhannu a chyhoeddi yn Google Sites

Cydweithio yn Google Sites

Pam na fedrai weld fy nosbarth yn Google Classroom?