English

Hwb

Mewn ysgol annibynnol yng Nghymru

Nid yw ysgolion annibynnol yn gymwys i gael cyfrifon Hwb, fodd bynnag, ceir degau o filoedd o adnoddau ar Hwb sydd ar gael i bawb am ddim, nid oes angen manylion mewn cofnodi ar gyfer rhain.