English

Hwb

Dysgu Creadigol

Astudiaethau achos


Mae'r astudiaethau achos canlynol yn amlygu'r arfer orau a nodwyd gan ysgolion sy'n cymryd rhan yn y cynllun ysgolion creadigol arweiniol. Maent yn hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio a dod ag asiantau creadigol (arbenigwyr mewn meysydd artistig) i'r ystafell ddosbarth i weithio gydag athrawon i ddatblygu prosiectau arloesol a phwrpasol ar gyfer eu dysgwyr.

Os hoffech chi rannu eich effeithiol arfer, cysylltwch â ni ar dysgucreadigol@llyw.cymru.