English

Hwb

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Bydd Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 11 Chwefror 2020 ac mae gennym ni her newydd ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydyn ni’n eich gwahodd i gymryd rhan yn ein Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel i greu ffilm fer ynghylch diogelwch ar-lein. Thema’r gystadleuaeth yw ‘Gwella’r we: Sut i ofalu amdanoch chi eich hun ac eraill’.

Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys creu hysbyseb mewn arddull neges i’r cyhoedd ar gyfer ffrindiau a theulu a fydd yn archwilio sut dylent edrych ar ôl eu hunain ac eraill ar-lein.

Pwy gaiff gystadlu?

Unrhyw ysgol, darpariaeth addysg neu leoliad ieuenctid yng Nghymru. Gellir cyflwyno mwy nag un ffilm ond dim ond un ffilm a ganiateir fesul dosbarth/grŵp.

Dyddiadau pwysig

 • Dyddiad cau’r gystadleuaeth: 6 Rhagfyr 2019
 • Rhoi gwybod i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol erbyn: 20 Ionawr 2020
 • Digwyddiad VIP Ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: 11 Chwefror 2020

Sut i gymryd rhan

 • Darllenwch friff y gystadleuaeth, rheolau mynediad a gwybodaeth hawlfraint.
 • Llenwch y ffurflen gais.
 • Sicrhewch fod ffurflenni caniatâd yn cael eu llenwi ar gyfer yr holl blant a phobl ifanc sy'n rhan o'r ffilm.
 • Anfonwch eich ffilm ynghyd â’r ffurflen gais wedi’i llenwi a’r ffurflenni caniatâd wedi’u llofnodi ar WeTransfer gan ddefnyddio onlinesafety@swgfl.org.uk erbyn 5pm ddydd Gwener, 6 Rhagfyr 2019.

Cynradd

 • Cyflwyniad pdf 559 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Rheolau cystadlu pdf 614 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Ffurflen gais docx 471 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Ffurflen ganiatâd pdf 534 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Gwybodaeth am hawlfraint pdf 548 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Cwestiynau cyffredin pdf 617 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Uwchradd

  • Cyflwyniad pdf 555 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Rheolau cystadlu pdf 577 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Ffurflen gais docx 471 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Ffurflen ganiatâd pdf 532 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Gwybodaeth am hawlfraint pdf 547 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cwestiynau cyffredin pdf 583 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath