English

Bydd pobl ledled y byd yn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ddydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

Mae'n gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a thrafodaethau i wneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy dymunol i bawb, yn arbennig i blant a phobl ifanc.

Thema'r DU ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022 yw ‘Hwyl a sbri i bawb? Archwilio parch a pherthynas ar-lein’.

Mae Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU wedi creu pecynnau addysg sydd ar gael yn ddwyieithog ar Hwb i helpu ysgolion i gynnal gweithgareddau a chymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022. At hyn, rydym wedi casglu cynlluniau gwersi, gweithgareddau, taflenni gwaith a gemau gan ein partneriaid dibynadwy i chi eu defnyddio ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.