English

Hwb

Yr adnodd cenedlaethol: gwerthuso a gwella

Mae’r adnodd cenedlaethol: gwerthuso a gwella’n adnodd i gefnogi ysgolion gyda hunanarfarnu a gwella.

Mae'n cynnwys:

  • canllawiau ymarferol i helpu ysgolion i ddefnyddio ystod o ddulliau i werthuso a gwella eu gwaith
  • dewislen o gwestiynau trafod gwerthuso i gefnogi ysgolion wrth ganolbwyntio ar agweddau o’u gwaith gwerthuso a gwella
  • adnoddau rhyngweithiol a deunyddiau hyfforddi
  • astudiaethau achos o arfer mewn ysgolion
  • dolenni i adnoddau a phecynnau cymorth ychwanegol

Map y safle

Peilot cenedlaethol

Mae'r adnodd cenedlaethol: gwerthuso a gwella yn cael ei dreialu'n genedlaethol rhwng 8/11/21 a 4/2/22. Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth ar gyfer yr iteriad cyfredol. Defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon i gofnodi'ch adborth. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 8/2/22. Diolch am eich cefnogaeth.