English

Hwb

Recordio a storio fideos

Drwy Hwb, mae gan staff fynediad at Microsoft 365 (M365) a Google for Education.

Gellir defnyddio Microsoft Teams i recordio gwersi.

Gellir defnyddio Google Meet i recordio gwersi.

Os ydych chi’n bwriadu recordio gwersi byw gyda dysgwyr cofiwch y canlynol.

Bydd eich trwydded Microsoft Hwb yn effeithio ar ba opsiynau recordio sydd ar gael i chi.

Mae angen i chi wybod pa fath o drwydded sydd gennych chi – A1 neu A3 gan y bydd hyn yn effeithio ar eich gallu i recordio. (gweler y tabl isod)

Er mwyn gweld pa drwydded sydd gennych chi:

 • gofynnwch i Hyrwyddwr Digidol eich ysgol; neu
 • gwiriwch eich proffil drwy’r botwm Rheoli defnyddwyr ar Hwb, neu
 • ewch i https://portal.office.com/account a chlicio ar ‘View subscriptions’.

Gall hyrwyddwyr digidol eich ysgol ddyrannu a diddymu trwyddedau A3 Microsoft 365 o fewn cwota eich ysgol ym Mhorth Rheoli Defnyddwyr Hwb.

Swyddogaeth

Trwydded A1

Trwydded A3

Schedule a Meeting

Wedi’i alluogi: mae’r holl recordiadau yn cael eu cadw yn Chat ac yn cael eu dileu yn awtomatig ar ôl 21 diwrnod.

Pwysig! Bydd y recordiad ar gael i’w wylio a’i lawrlwytho gan bob cyfranogwr oni bai eich bod yn ei ddileu.

Wedi’i alluogi: mae’r holl recordiadau yn cael eu cadw yn Stream.

Gall trefnydd y cyfarfod reoli’r recordiadau (golygu, dileu neu rannu).

Gall dysgwyr wylio’r recordiadau a rhannu dolen gyda defnyddiwr Hwb arall. Gall trefnydd y cyfarfod newid y gosodiad hwn.

Ni all dysgwyr lawrlwytho recordiad.


Meet Now

Wedi ei ddadactifadu (yn sgil byg Microsoft byd-eang sy’n atal dileu)

Live Events

Wedi ei ddadactifadu (yn sgil byg Microsoft byd-eang sy’n atal dileu)

I gael rhagor o wybodaeth am recordio Cyfarfodydd Teams, cyfeiriwch at ein canllawiau ar Microsoft Teams.

Mae angen i chi wybod pa fath o drwydded sydd gennych chi – A1 neu A3. (gweler y tabl uchod)

Os oes gennych chi drwydded A3 Microsoft 365

Gyda thrwydded A3 M365, bydd unrhyw recordiadau yn Teams yn cael eu lanlwytho'n awtomatig i Microsoft Stream trefnydd y cyfarfod. Fel trefnydd y cyfarfod, byddwch yn gallu rheoli recordiadau e.e. golygu, dileu neu rannu fel y bo'n briodol.  Dim ond gweld y recordiadau hyn y gall dysgwyr ei wneud, ond gallant rannu dolen o'r recordiad gyda defnyddiwr Hwb arall.

Ni all dysgwyr lawrlwytho recordiad.

Os oes gennych chi drwydded A1 Microsoft 365

Gyda thrwydded A1 M365, NI FYDD recordiadau yn Teams yn lanlwytho'n awtomatig i Microsoft Stream trefnydd y cyfarfod.  Yn hytrach, bydd recordiadau'n arbed yn awtomatig i nodwedd Sgwrsio y cyfarfod ac yn cael eu dileu'n awtomatig ar ôl 21 diwrnod.

Eich cyfrifoldeb chi fel trefnydd y cyfarfod bob amser yw rheoli recordiadau'n ddiogel. 

Rhybudd

Byddwch yn ymwybodol, os byddwch yn clicio'r 3 dot (...) wrth ymyl y ddelwedd fideo yn y Sgwrs ac yn dewis Rhannu ... bydd hyn yn rhannu'r recordiad i BOB defnyddiwr yn y sefydliad. Mae hyn yn golygu pob defnyddiwr Hwb ledled Cymru.

Sut ydw i'n cyfyngu dysgwyr rhag gwylio recordiadau gwersi?

Gall perchnogion y recordiad gwersi gyfyngu ar bwy all weld y recordiad yn Microsoft Stream drwy ddefnyddio'r opsiwn Ychwanegu at grŵp/sianel:

Os yw eich recordiad yn y Sgwrs Teams.

 1. Cliciwch ar y 3 dot (...) wrth ymyl y ddelwedd fideo yn y Sgwrs.
 2. Dewis Agorwch yn Microsoft Streams (bydd hyn yn agor yr ap Stream).
 3. Cliciwch ar y 3 dot (...) o dan y fideo.
 4. Dewiswch Ychwanegu at grŵp/sianel.

Bydd hyn yn dod â chi i sgrin o'r enw Ychwanegu fideo at grŵp/sianeli, lle gall y perchennog atal y recordiad rhag bod yn weladwy i ddysgwyr neu aelodau o'r Tîm:

 1. Cliciwch y 'X' wrth ymyl enw'r dysgwr neu enw'r Tîm.
 2. Cliciwch Cadw.

Fel arall, gallwch lywio i'r fideo drwy Microsoft Stream drwy Office 365.

 1. Cliciwch ar yr eicon Ffrwd yn y ddewislen fertigol chwith (neu cliciwch y waffle ar ochr chwith uchaf y sgrin, cliciwch Pob ap, sgroliwch nes i chi ddod o hyd i Stream, cliciwch ar eicon Stream)
 2. Cliciwch ar fy cynnwys yn y cwymplen
 3. Dewiswch Fideos (neu Gyfarfodydd neu Grwpiau)
 4. Cliciwch ar Ychwanegu at eicon grŵp/sianel ar gyfer y recordiad a ddewiswyd (i'r dde o'r fideo)

Bydd hyn yn dod â chi i sgrin o'r enw Ychwanegu fideo at grŵp/sianeli, lle gall y perchennog atal y recordiad rhag bod yn weladwy i ddysgwyr neu aelodau o'r Tîm:

Cliciwch y 'X' wrth ymyl enw'r dysgwr neu enw'r Tîm.

Cliciwch Cadw.

Sylwer:

Ni fydd y dysgwr neu aelodau'r Tîm yn gallu:

 • gweld y recordiad yn Streams.
 • chwarae'r recordiad o'r Sgwrs Tîm.

I gael rhagor o wybodaeth am recordio gwersi Google Meet, cyfeiriwch at ein canllawiau Google Meet.

Ar ôl i chi orffen recordio, bydd angen i chi aros i ffeil y recordiad gael ei chynhyrchu a'i chadw i ffolder My Drive > Meet Recordings trefnydd y cyfarfod.

Anfonir e-bost gyda'r ddolen i’r recordiad at drefnydd y cyfarfod, a'r person a ddechreuodd y recordiad.

 • Eich cyfrifoldeb chi bob amser fel trefnydd y cyfarfod yw rheoli recordiadau yn ddiogel.
 • Mae recordiadau fideo o wersi yn cynnig hyblygrwydd i ddysgwyr, gan eu galluogi i fanteisio ar wersi ar adegau cyfleus neu i edrych yn ôl dros wersi i gael eglurhad neu i gadarnhau cynnwys.

Ewch i Cadw'n ddiogel ar-lein ar Hwb i weld y canllawiau diweddaraf ar ffrydio byw a fideogynadledda sy'n cynnwys canllawiau ar recordio gwersi.