English

Oherwydd rhesymau Diogelu data, athrawon yn unig all darparu manylion mewngofnodi Hwb i ddisgyblion. Siaradwch gydag eich athro am eich manylion mewngofnodi i Hwb.