English

Bydd ein cwricwlwm newydd yn cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud y gorau o fywyd.  Darganfyddwch fwy am sut mae ysgolion yn cyflwyno'r cwricwlwm  a beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygu i'ch plentyn.

Mae gan ein gwefan 'mae addysg yn newid' ganllawiau ar y cwricwlwm newydd ac mae'n rhoi atebion i'ch cwestiynau.

Dilynwch ni ar Twitter @LlC_Addysg neu www.facebook.com/addysgcymru