English

Bydd ein cwricwlwm newydd yn cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud y gorau o fywyd.  Darganfyddwch fwy am sut mae ysgolion yn cyflwyno'r cwricwlwm  a beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygu i'ch plentyn.

Astudiaethau achos

  • Canllaw i’r cwricwlwm newydd i Gymru i bobl ifanc pdf 193 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Mae gan ein gwefan 'mae addysg yn newid' ganllawiau ar y cwricwlwm newydd ac mae'n rhoi atebion i'ch cwestiynau.

Dilynwch ni ar Twitter @LlC_Addysg neu www.facebook.com/addysgcymru