English

Hwb

Fframweithiau’r sgiliau trawsgwricwlaidd

Mae llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn sgiliau gorfodol ar draws pob maes dysgu a phrofiad a bydd angen eu hystyried ym mhob agwedd ar gynllunio’r cwricwlwm.

Cyfrifoldeb yr athrawon, ar draws pob ardal y cwricwlwm, fydd i ddatblygu a sicrhau cynnydd yn y sgiliau hyn. Mater i’w benderfynu arno ar lefel leol yw sut y bydd sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn cael eu datblygu ar draws y cwricwlwm – a rhaid i hynny weddu hefyd i ddulliau gweithredu’r ysgolion unigol.

Er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn datblygu lefelau uchel o gymhwysedd yn y sgiliau hyn, ac yn cael digon o gyfleoedd i’w datblygu, eu hymestyn a'u cymhwyso ar draws yr holl feysydd, mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi eu mireinio ac yn parhau i fod ar gael fel canllawiau cefnogol.

Byddwch yn sylwi ar newidiadau strwythurol i’r fframweithiau, gyda’r sgiliau nawr mewn camau cynnydd yn unol â chanllawiau Cwricwlwm i Gymru. Mae’r cynnwys hefyd wedi ei ddiweddaru i sicrhau cysondeb dulliau gyda’r cwricwlwm newydd.

Bydd fersiwn ryngweithiol o’r fframweithiau ar gael yn hwyrach yn 2020.

Fformatau eraill

  • Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd xlsx 52 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Fframwaith Llythrennedd pdf 137 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Fframwaith Rhifedd pdf 90 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol xlsx 68 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol pdf 84 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Fformatau eraill

  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol xlsx 68 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol pdf 84 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a’r Fframwaith Cymhwysedd Ddigidol ar gyfer dysgwyr ac wedi eu cynllunio i gynnwys set o ddisgwyliadau ar gyfer holl blant Cymru.

Mae’r ddwy fframwaith wedi cael eu datblygu i gynnwys sgiliau’n seiliedig ar y Map llwybrau Ar Drywydd Dysgu, sy’n cynrychioli y camau cynharaf, neu sylfaenai dysgu.

Fe gefnogir deunyddiau Ar Drywydd Dysgu ymarferwyr mewn asesu y cyfathrebu cynnar a sgiliau gwybyddol y dysgwyr hynny sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog (ADDLl). Mae’n ceisio gweld y dysgwr yn holistaidd a darparu amryw o lwybrau datblygiad, fel yn y Camau A/B/C.

Ar hyn o bryd nid ydym wedi gwneud unrhyw newidiadau i’r sgiliau rhagflaen cynnar o fewn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Ein bwriad yw i adolygu’r elfen hwn o’r fframweithiau yn hwyrach yn y flwyddyn, a cyhoeddi fersiynau wedi eu diweddaru yn ystod Gwanwyn 2021.

  • Ar drywydd llythrennedd pdf 54 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Ar drywydd rhifedd pdf 49 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Fframwaith Cymhwysedd Digidol: Ar Drywydd Dysgu pdf 64 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath