English

3. Gweithdai a gweithgareddau

Gellir defnyddio'r deunyddiau gweithdy hyn i gael sgyrsiau yn eich ysgol neu leoliad i ddatblygu eich dealltwriaeth o gynllunio’r cwricwlwm, cynnydd ac asesu.

Pecyn Sgwrs y Rhwydwaith Cenedlaethol: Cynnydd ac asesu

Pecyn sleidiau i hwyluso sgwrs ar eich dealltwriaeth o gynnydd ac asesu yn eich ysgol a sut ydych chi’n gwneud yn y meysydd hyn, gan ddefnyddio egwyddorion cynnydd a dibenion asesu, ac yn cynnwys dolenni at adnoddau pellach.

CAMAU Asesu ar gyfer y Dyfodol

Mae CAMAU Asesu ar gyfer y Dyfodol yn becyn sy'n cynnwys llawlyfr, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol am sut i defnyddio’r adnodd, a chwe sesiwn gweithdy i chi eu cynnal. Cynhyrchwyd yr adnodd hwn i'w ddefnyddio gan ymarferwyr, ysgolion a lleoliadau i ddatblygu eich gallu a'ch sgiliau sy'n gysylltiedig ag asesu wrth i chi ymgysylltu â 'chanllawiau Cwricwlwm i Gymru'.


Mae dolen i'r llawlyfr yng nghyflwyniad pob gweithdy. Dylech gyfeirio at y llawlyfr cyn ystyried disgrifiadau’r gweithdai yn fanwl gan ei fod yn darparu gwybodaeth hanfodol am sut i ddefnyddio'r adnodd. Bydd yn eich helpu i ddeall y broses ddatblygu ac yn eich galluogi i ganfod eich ffordd drwy’r adnodd.

  • Blaenorol

    Canllawiau perthnasol a gwybodaeth

  • Nesaf

    Astudiaethau achos